احزاب فدراسیون روسیه و نقش آنها در سیاست و حاکمیت

russia-book

انتشارات مرکز بین المللی صلح کتاب “احزاب فدراسیون روسیه و نقش آنها در سیاست و حاکمیت” تالف دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان و سمیه پسندیده را منتشرکرد.

کتاب احزاب فدراسیون روسیه دارای سه بخش ، منابع، نمایه و ۱۴۹ صفحه است.در این کتاب تلاش میشود تا ساختار و سازمان حزبی در کشور روسیه مورد بررسی و شناخت قرار گیرد، و همچنین ارتباط میان حزب و جامعه، نقش احزاب و میزان نفوذ احزاب در سیستم سیاسی این کشور مورد مطالعه قرار گیرد. نقش و جایگاه احزاب و جنبه های دیگر آنها نظیر جایگاه قانونی و به ویژه مسئله هزینه احزاب سیاسی از دیگر موضوعاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران در روسیه و خانم سمیه پسندیده پژوهشگر همکار مرکز بین المللی صلح و دانشجوی دکترا در مسکو است.

 

فهرست مطالب کتاب عبارتند از:

بخش اول کلیات

فصل اول: مفاهیم وتاریخچه احزاب در روسیه

گفتار اول: واکاوی مفهوم حزب سیاسی

گفتار دوم: تشکیلات اجتماعی و احزاب سیاسی در روسیه

فصل دوم: شکل گیری حزب در اتحاد جماهیر شوروی

گفتار اول: قانون انتخاب نمایندگان مردمی شوروی مورخ ۱ دسامبر ۱۹۸۸

گفتار دوم: حزب بلشویک؛ مادر احزاب روسیه

گفتارسوم: قدرت حزب بلشویک در ساختار سیاسی شوروی

گفتار چهارم: حزب کمونیست

فصل سوم: مقایسه ساختاری اتحاد جماهیر شوروی با فدراسیون روسیه

گفتار اول: حوزه ساختار سیاسی

گفتار دوم: حوزه مسائل اقتصادی

گفتار سوم: حوزه مسائل اجتماعی

گفتار چهارم: حوزه مسائل فرهنگی

بخش دوم: جایگاه احزاب سیاسی درروسیه

فصل اول: جایگاه قانونی احزاب در روسیه

گفتار اول: وضعیت حقوقی و سیاسی احزاب در فدراسیون روسیه

فصل دوم: جایگاه سیاسی احزاب در روسیه

گفتار اول: ویژگی صحنه سیاست در روسیه

گفتار دوم: نظریه تحول سیستم سیاسی روسیه

گفتارسوم: خصوصیات ویژه احزاب سیاسی

گفتارچهارم: افزایش تحریکپذیری احزاب سیاسی

فصل سوم: احزاب تاثیر گذار در دوره معاصر

گفتار اول: حزب روسیه واحد

مبحث اول: اساسنامه حزب روسیه واحد

مبحث دوم: پیام حزب روسیه واحد

گفتار دوم: حزب کمونیست

گفتار سوم: حزب لیبرال دموکرات

گفتار چهارم: حزب روسیه عادل

بخش سوم: نقش احزاب سیاسی در حاکمیت

فصل اول: انتخابات

گفتار اول: بررسی قانون انتخابات ونقد آن

گفتار دوم: آخرین انتخابات پارلمانی روسیه۲۰۱۱

گفتار سوم: بودجه کمپینهای انتخاباتی

گفتار چهارم: نقش احزاب سیاسی در انتخابات

گفتار پنجم: تحلیل انتخابات دومای دولتی و ریاست جمهوری ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ روسیه

فصل دوم: بازسازی ونظارت بر عملکرد احزاب سیاسی

گفتار اول: نظارت قانونی بر عملکرد احزاب سیاسی

احزاب فدراسیون روسیه و نقش آنها در سیاست و حاکمیت

گفتار دوم: تصوراتی در خصوص بازسازی سازمانی- عملیاتی احزاب سیاسی

گفتار سوم: چشمانداز آینده احزاب سیاسی روسیه

منابع و نمایه.


این مطلب را چاپ کنید

نظرات شما

ایمیل شما منتشر نخواهد شد پر کردن قسمت های ستاره دار الزامی است *

*


− چهار = 2

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>